O NAS

WYSZUKIWARKA
NEWSLETTER
Interesuje Cię nasza oferta? Wpisz swój e-mail, aby otrzymywać bieżące informacje o naszych produktach.
Tannoy » O nas » Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO www.tannoy.pl

Informacje ogólne i definicje

Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu Internetowego („Warunki Korzystania”) określają zasady korzystania przez użytkowników („Użytkownicy”) z serwisu internetowego www.tannoy.pl ( „Serwis”)

Warunki Korzystania dotyczą serwisu internetowego ww.tannoy.pl, którego właścicielem jest firma Electronic International Commerce Sp. z o.o.

Administratorem i właścicielem serwisu internetowego www.tannoy.pl jest ELECTRONIC INTERNATIONAL COMMERCE Sp. z o.o., ul. Łuki Wielkie 3/5, 02-434 Warszawa, numer KRS 0000117595, numer NIP: 521-15-82-697. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ( Administrator).

Użytkownikiem serwisu internetowego jest osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej, korzystająca z zasobów serwisu www.tannoy.pl

Użytkownik serwisu potwierdza, że zapoznał się z treścią Warunków Korzystania oraz Polityki Prywatności, publikowanej niezależnie w innym, widocznym miejscu Serwisu oraz akceptuje wszystkie postanowienia, zawarte w obu dokumentach. Brak akceptacji Użytkownika oznacza, że nie posiada on uprawnień do korzystania z Serwisu i powinien go niezwłocznie opuścić.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Korzystania oraz Polityki Prywatności bez uprzedniego powiadomienia. Nowe Warunki Korzystania i zasady Polityki Prywatności publikowane są na stronach Serwisu i dalsze korzystanie z Serwisu oznacza ich akceptację.

Niezapoznanie się z Warunkami Korzystania i Polityką Prywatności nie zwalnia Użytkownika Serwisu z odpowiedzialności za skutki naruszenia go.

Administrator w każdym czasie może zmienić lub usunąć dowolną część Serwisu bez zapowiedzi i powiadomienia, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności wobec Użytkowników.

Zasady korzystania z Serwisu

Usługi dostępne w Serwisie stanowią informacje, funkcje, dane, aplikacje i inne, zawarte pod adresem internetowym www.tannoy.pl

Użytkownik zobowiązany jest do nie korzystania z Serwisu w celach niezgodnych z prawem lub w sposób, mogący destabilizować jego działanie, naruszyć jego zasoby lub ograniczyć funkcjonalność w całości lub części. Użytkownik zobowiązuje się także nie podejmować prób naruszenia bezpieczeństwa Serwisu i jego Użytkowników poprzez dostęp do obszarów zabezpieczonych lub informacji poufnych.

Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia na drodze prawnej odszkodowań za wszelkie roszczenia innych Użytkowników oraz straty i/lub szkody, powstałe w wyniku zachowań Użytkownika, naruszających Warunki Korzystania i/lub Polityki Prywatności.

Zasoby Serwisu zawierające hiperłącza do serwisów internetowych i/lub stron www. osób trzecich, nie podlegają kontroli Administratora, który nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w tym zwłaszcza za informacje i opinie w nich zawarte.

Warunki wykorzystywania zasobów prawnie chronionych, zawartych w serwisie.

Znaki handlowe, znaki graficzne (logotypy), zdjęcia, nazwy i opisy produktów, powiązane z widocznym znakiem handlowym lub graficznym, podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Nazwy produktów i firm, publikowane w Serwisie są znakami handlowymi, zarejestrowanymi na rzecz Electronic International Commerce Sp. z o.o. lub należą albo należeć mogą do innych uprawnionych; współpracujących Firm.

Wszelkie prawa do wykorzystania w całości lub części chronionych prawnie publikacji Serwisu, które nie zostały wyraźnie udzielone, zostają zastrzeżone.

Administrator udziela Użytkownikom ograniczonego, nieprzenoszalnego, niewyłącznego i odwołalnego pozwolenia na dostęp do zasobów Serwisu, wyłącznie w celu ich prywatnego, niekomercyjnego wykorzystania (w tym kopiowania), zgodnie z Warunkami Korzystania i Polityką Prywatności

powrót początek strony
Aktualności Nowości Wideo
Historia Technologie Warunki korzystania Polityka prywatności
Systemy kolumn głośnikowych Kolumny podłogowe Kolumny centralne Kolumny podstawkowe Soundbary Subwoofery Głośniki wysokotonowe Seria Prestige Głośniki instalacyjne Elementy montażowe
Katalogi Dla prasy Reklamy Testy Newsy Ulotki produktowe Multimedia Instrukcje obsługi Zdjęcia Hi-Res
Gwarancja Dodatkowa opieka pogwarancyjna KGO